Privacy beleid

Texelprints respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Texelprints – initiatief van 53 Graden Noord
Spinbaan 1
1791 MC Den Burg Texel

Website: www.texelprints.nl
KvK: 65666917
BTW: NL856206520B01
IBAN: NL80 RABO 0127446915

2. E-mailadres

a. Wij kunnen per e-mail aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. Bij het invullen van de gegevens, kun je dit verzet aantekenen. Bovendien wordt in elke communicatie de mogelijkheid aangeboden om verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.

3. Postadres

Wij gebruiken het postadres dat je hebt opgegeven alleen voor het verzenden van de door jou bestelde producten.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken een telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
d. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren de gegevens in niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

8. Veiligheid opslag van gegevens

a. Op de pagina waar jouw persoonsgegevens worden verstrekt, wordt gebruikgemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
c. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

9. Toegang tot gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.

image